تبلیغات
سقف من آرامش است... - ببار فهم و شعور که این مردم سخت محتاج آنند......افسوس
وقتی من فیلمش را دیدم تا مغز استخوانم سوختم مغزم سووووووووت کشید به معنای واقعی  
یعنی انقدددددددددر بی فرهنگی؟؟؟؟؟اخر تا چه حد؟؟؟؟؟؟؟ چطور میشود به خود
جرئت داد آبروی یک فردی که الخصوص از تو بزرگتر است را اینننننننننگونه ببری؟؟؟؟
آخر چه معنی میدهد یک مجری برنامه یک مرد حد اقل 55 ساله را جلوی ایننننننننن همه بیننده سنگ روی یخ کند!!!!!!
در مخیله من نمی گنجد به هیچوجه نمی گنجد....
آخر یعنی چه که میگویی پنجاه میلیون برنده شدی و بعد صندوقی که میآوری و میدهی طرف بازش کند درونش زرشششششسسک است 
بعد می خندی و میگویی: چطور فکر کردی من پننننننننجاه میلیون برای اطلاعات ناقص تو میدهم این چیست؟؟زرشک .... زرشک دوست داری؟؟؟؟
این ها عینا گفته های مرد قبیح و ..... فرزاد حسنی است که در برنامه امشبش مردی میانسال را حقیر کرد و آنچنان لذت میبرد. 
بدتر از آن فکر میکنید چیست؟؟؟؟؟خودتان حدس بزنید....
اینکه حتی یک نفر حتی یک نفر بلند نشد چیزی بگوید و همه دست میزدند و پا به پای آن مردک میخندیدند به آبروی له شده ی آن مرد بیچاره.....
انگار آنها را خریده بودند اصلا از کجا معلوم که تماشاچیان حاضر در صحنه را نخریده باشند تا برنامه شان درست پیش برود؟؟؟؟؟
فیلمش هست اگر یک سرچی کنید کامل و جامع میبینید .. .  
خدایا این ملت تشنه ی فهم است تشنه ی شعور و درک .... ببار ای آگاهی ای فهم و شعور.....که این مردم سخت به آن محتاج اند.....


تاریخ : دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 | 01:19 ق.ظ | نویسنده : تنها در سکوت | نظرات

  • paper | بن تن | قالب وبلاگ